Kat. C1,C
Testi 34
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital ka dy vende për futjen e kartave të regjistrimit