Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 34

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital ka dy vende për futjen e kartave të regjistrimit