Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 35

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital regjistron dhe ruan të dhënat sipas datave të qarkullimit me mjet