Kat. C1,C
Testi 35
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital regjistron dhe ruan të dhënat sipas datave të qarkullimit me mjet