Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 36

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital regjistron edhe periudhën e pushimit të drejtuesit të mjetit