Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 37

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital ka vetëm një vend për futjen e kartës