Kat. C1,C
Testi 37
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital ka vetëm një vend për futjen e kartës