Kat. C1,C
Testi 38
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital regjistron vetëm kohët e punës së drejtuesit të tij