Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 38

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital regjistron vetëm kohët e punës së drejtuesit të tij