Kat. C1,C
Testi 39
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital e merr lëvizjen nga boshti motorik