Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 4

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Periudhat e ndërprerjeve, të pushimeve dhe të gatishmërisë nuk përfshihen në llogaritjet e kohës së punës