Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 40

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Mjetet e përdorur për transportin e kafshëve të gjalla nga fermat te tregjet lokale dhe anasjelltas përjashtohen nga përdorimi i tahografit