Kat. C1,C
Testi 40
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Mjetet e përdorur për transportin e kafshëve të gjalla nga fermat te tregjet lokale dhe anasjelltas përjashtohen nga përdorimi i tahografit