Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 41

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Mjetet që përdoren për instruksionin e drejtimit dhe provimit me synimin për të përftuar një leje drejtimi, me kusht që të mos përdoren për transport tregtar të mallrave dhe udhëtarëve, përjashtohen nga përdorimi i tahografit