Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 5

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kohëzgjatja ditore e drejtimit të kamionit, për një drejtues, nuk duhet t'i kalojë 9 orë, përveç rasteve që mund të shkojë deri në 10 orë por jo më shumë se dy herë në javë