Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 6

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Koha maksimale e drejtimit ditor, për një drejtues kamioni, mund të jetë e ndarë në 2 periudha drejtimi të pandërprerë ku njëra është 6 orë