Kat. C1,C
Testi 7
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Koha maksimale e drejtimit ditor, për një drejtues kamioni, nuk mund të jetë më shumë se 3 orë e 30 minuta pa ndërprerje