Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 7

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Koha maksimale e drejtimit ditor, për një drejtues kamioni, nuk mund të jetë më shumë se 3 orë e 30 minuta pa ndërprerje