Kat. C1,C
Testi 8
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Pushimi prej të paktën 45 minuta që duhet të bëjë drejtuesi i mjetit, pas periudhës së drejtimit të pandërprerë, mund të bëhet i ndarë në 3 periudha 15 minutëshe