Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 8

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Pushimi prej të paktën 45 minuta që duhet të bëjë drejtuesi i mjetit, pas periudhës së drejtimit të pandërprerë, mund të bëhet i ndarë në 3 periudha 15 minutëshe