Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 9

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kohëzgjatja javore e drejtimit të mjetit, për një drejtues, nuk duhet ti kapërcejë 56 orë ndërmjet periudhave të pushimit javor, ose 58 orë nëse kohëzgjatja e drejtimit 6 ditor shtrihet në dy javë