Kat. C1,C
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital regjistron edhe periudhën e pushimit të drejtuesit të mjetit