Kat. C1,C
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Periudha e pushimit ditore lejohet te reduktohet te një minimum prej 9 ore, por jo me shume se 3 here ne jave