Kategoria C1,C - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Autobusët për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve janë të pajisur me tahograf i cili duhet të jetë funksional