Kat. C1,C
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Periudhat e ndërprerjeve, të pushimeve dhe të gatishmërisë nuk përfshihen në llogaritjet e kohës së punës