Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon edhe kohën e ndërprerjeve të drejtimit të automjetit nga drejtuesit e tij