Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 1

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Autobusi, është mjet me motor i destinuar për transport njerëzish, me më shumë se 9 ndenjëse, përfshirë edhe atë të drejtuesit të mjetit