Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 10

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Lartësia maksimale, duke përfshirë çdo lloj pajisje sipër, mund të jetë deri në 4.5 metra, për autobusët e linjave urbane