Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 12

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Gjatësia maksimale, përfshirë mekanizmat tërheqës, mund të jetë deri 18.75 metra, për autobusë me rimorkio