Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 14

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Gjatësia maksimale, përfshirë mekanizmat tërheqës, mund të jetë mbi 12 metra, për autobusët tek me dy a më shumë akse