Kat. D1,D
Testi 14
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Gjatësia maksimale, përfshirë mekanizmat tërheqës, mund të jetë mbi 12 metra, për autobusët tek me dy a më shumë akse