Kategoria D1,D - Test 15

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me mjet me motor, nuk mund ta kalojë atë të treguar në lejen e qarkullimit