Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 16

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me mjet, duhet të jetë i tillë që të mos kufizojnë lirshmërinë e drejtuesit të mjetit