Kat. D1,D
Testi 16
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me mjet, duhet të jetë i tillë që të mos kufizojnë lirshmërinë e drejtuesit të mjetit