Kategoria D1,D - Test 17

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me mjet, duhet të jetë i tillë që të mos pengojnë pamjen e drejtuesit të mjetit