Kat. D1,D
Testi 17
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me mjet, duhet të jetë i tillë që të mos pengojnë pamjen e drejtuesit të mjetit