Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 20

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me autobus është i tillë që pasagjerët mund të zenë vend dhe të rinë sipas dëshirës