Kat. D1,D
Testi 20
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me autobus është i tillë që pasagjerët mund të zenë vend dhe të rinë sipas dëshirës