Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 21

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Cilido që drejton autobusë, ndëshkohet me masë administrative me gjobë, kur numri i pasagjereve është më i madh se ai i treguar në lejen e qarkullimit