Kat. D1,D
Testi 21
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Cilido që drejton autobusë, ndëshkohet me masë administrative me gjobë, kur numri i pasagjereve është më i madh se ai i treguar në lejen e qarkullimit