Kat. D1,D
Testi 23
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Cilido që drejton autobusë, ndëshkohet me masë administrative me gjobë si dhe pezullimit të lejes së transportit (6 deri në 12 muaj), kur e përdor atë në linja të ndryshme me ato, për të cilat ka lejen e transportit