Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 24

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Cilido që drejton autobusë, ndëshkohet me masë administrative me vetëm ndalim i mjetit, kur numri i udhëtarëve është më i madh se ai i shënuar në lejen e qarkullimit