Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 26

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Cilido që drejton autobusë, ndëshkohet me masë administrative me tërheqje të lejes së qarkullimit, kur numri i udhëtarëve është më i madh se ai i shënuar në lejen e qarkullimit