Kat. D1,D
Testi 26
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Cilido që drejton autobusë, ndëshkohet me masë administrative me tërheqje të lejes së qarkullimit, kur numri i udhëtarëve është më i madh se ai i shënuar në lejen e qarkullimit