Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 27

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Në transportin e udhëtarëve, autoriteti kompetent që lëshon licencën, është Bashkia, për transportet në linjë të rregullt qytetëse