Kat. D1,D
Testi 29
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Në transportin e udhëtarëve, autoriteti kompetent që lëshon licencën, është Bashkia ku e ka selinë subjekti, për transporte në linjë të rregullt ndërqytetëse brenda qarkut