Kat. D1,D
Testi 3
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Autobusi, është mjet me motor i destinuar për transport njerëzish, vetëm me mbi 30 vende