Kategoria D1,D - Test 3

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Autobusi, është mjet me motor i destinuar për transport njerëzish, vetëm me mbi 30 vende