Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 32

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Në transportin e udhëtarëve, autoriteti kompetent që lëshon licencën, është Ministria, për transporte ndërkombëtar të udhëtarëve