Kat. D1,D
Testi 35
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Është dokument i nevojshëm për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve: licenca