Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 36

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Është dokument i nevojshëm për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve: autorizimi, për shërbimet në linja të rregullta