Kat. D1,D
Testi 38
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Është dokument i nevojshëm për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve: autorizimi, për agjenci transporti