Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 39

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Është dokument i nevojshëm për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve: licenca, për shërbimet e rregullta të specializuara