Kat. D1,D
Testi 4
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Autobusi, është mjet me motor në të cilin lejohet të udhëtojnë njerëz më shumë se sa ka të shënuar në lejen e qarkullimit