Kat. D1,D
Testi 40
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Është dokument i nevojshëm për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve: licenca, për shërbimet e rastit