Kat. D1,D
Testi 5
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Autobusi, është mjet me motor i destinuar për transport mallrash