Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 6

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Gjerësia maksimale për autobusët, nuk duhet të jetë më e madhe se 2.55 metra, pa pasqyrat e shikimit prapa