Kat. D1,D
Testi 6
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Gjerësia maksimale për autobusët, nuk duhet të jetë më e madhe se 2.55 metra, pa pasqyrat e shikimit prapa