Kat. D1,D
Testi 8
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Lartësia maksimale, duke përfshirë çdo lloj pajisje sipër, mund të jetë deri në 4.3 metra, për autobusët e linjave publike urbane dhe interurbane