Kategoria D1,D - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Është dokument i nevojshëm për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve: autorizimi dhe autorizimi bilateral, për shërbimet vajtje-ardhje (lavjerrës)