Kat. D1,D
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Gjerësia maksimale mund të jetë edhe më e madhe se 2.55 metra, për autobusët urban