Kat. D1,D
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Lartësia maksimale, duke përfshirë çdo lloj pajisje sipër, duhet të jetë 4.3 metra, për të gjithë llojet e autobusëve