Kategoria D1,D - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Gjatësia maksimale, përfshirë mekanizmat tërheqës, mund të jetë deri 18 metra, për autobusët artikularë të linjave të shërbimit publik të pasagjerëve që qarkullojnë në itinerare të përcaktuara