Kat. D1,D
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Gjatësia maksimale, përfshirë mekanizmat tërheqës, mund të jetë deri 18.75 metra, për autobusë me rimorkio