Kategoria D1,D - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Cilido që drejton autobusë, ndëshkohet me masë administrative me gjobë dhe pezullim leje qarkullimi (6-12 muaj), kur mjeti përdoret në mënyrë abuzive dhe numri i pasagjereve është më i madh se ai i treguar në lejen e qarkullimit