Kat. D1,D
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Është dokument i nevojshëm për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve: autorizimi dhe autorizimi bilateral, për shërbimet vajtje-ardhje (lavjerrës)