Kat. D1,D
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Autobusi, ka vende edhe për transportin e bagazheve të udhëtarëve