Kategoria D1,D - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Autobusi, ka vende edhe për transportin e bagazheve të udhëtarëve