Rreth nesh

AutoShkolla Online përmes testeve teorike ju lehtëson kandidatëve përgatitjen për tu pajisur me leje drejtimi.

Pyetjet dhe testet janë të bazuara në materialet e publikuara në faqen zyrtare të MPJ-së.

Pyetjet me përgjigje dhe të drejtën e autorësisë e ka ekskluzivisht Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ).

Për çdo pyetje apo paqartësi, ju lutemi na kontaktoni në: Facebook.com/AutoShkollaOnline