Rreth nesh

Teste teorike online për marrjen e lejes së drejtimit të mjetit në Maqedoninë e Veriut.

Pyetjet me përgjigje janë nga Ministria e Punëve të Brendshme - Republika e Maqedonisë së Veriut.

Ndalohet çdo lloj forme e publikimit, kopjimit dhe shpërndarjes pa autorizimin e ministrisë.