Kat. B
Testi 10
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim parakalimi i të gjitha mjeteve me veprim motorik

2. Ndalim parakalimi i të gjitha mjeteve me veprim motorik, përveç motoçikletave pa rimorkio dhe mopedëve

3. Shpejtësia më e vogël e lejuar

4. Fëmijë në rrugë

5. Shteg për këmbësorë

6. Zonë e komunikacionit të qetë