Kat. B
Testi 15
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim i ndaljes dhe i parkimit

2. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e djathtë

3. Anashkalim i detyruar nga ana e djathtë

4. Fëmijë në rrugë

5. Shteg për këmbësorë

6. Ndalim i parkimit