Kat. B
Testi 17
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim parakalimi për automjetet ngarkuese të mallrave

2. Rrjedhë rrethore e komunikacionit

3. Rrugë e rrëshqitshme

4. Bankinë e pacaktuar

5. Udhëtregues për aeroport

6. Udhëtregues