Kat. B
Testi 3
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe të lejuara

2. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e majtë

3. Anashkalim i detyruar nga ana e majtë

4. Zonë e komunikacionit të qetë

5. Këmbësorë në rrugë

6. Ndalim kthimi në të majtë