Kat. B
Testi 31
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim komunikacioni për mjetet lartësia e përgjithshme e të cilave e kalon lartësinë e caktuar

2. Ngushtim i rrugës nga ana e djathtë

3. Shteg për këmbësorë

4. Rreshtim i automjeteve sipas vendbanimeve të emërtuara

5. Ngushtim i rrugës nga ana e majtë

6. Rreshtim i automjeteve