Kat. B
Testi 39
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalesë komunikacioni për automjetet ngarkuese të mallrave

2. Zonë në të cilën shpejtësia është e kufizuar

3. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e djathtë

4. Ndalim komunikacioni për të gjitha automjetet me veprim motorik, që tërheqin mjet bashkëngjitës

5. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e majtë

6. Kahe të lejuara